Av. Ali Rıza YAMAN

Home/Av. Ali Rıza YAMAN

Hukuk ve Edebiyat Üzerine

Hukuk ve Edebiyat Üzerine Av. Ali Rıza Yaman   . Bilgilenmede İlk Eşik: Edebiyat Şüphe, Batı’nın özellikle son beş yüzyılına damgasını vuran hâl’dir.  Bu hâl’in Batı tefekkürüne damgasının vurmasının sebeplerinin başında; aklın hakkını araması gelir. İnanıyorum, o hâlde varım (credo, ergo sum) düşüncesinin hâkim olduğu dönemde, mütehakkim bir tavrın sahibi olan ve Meşşaî filozoflardan Aristo’yu [...]

By | 2017-08-12T22:52:50+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Novum Organum’dan Black Mirror’a

Novum Organum’dan Black Mirror’a -Teknoloji’nin Batı’daki Serüveni- Av. Ali Rıza Yaman   I. Black Mirror; sadece Türkiye’de değil bütün dünyada çok büyük yankılar uyandıran ve seyredende âdeta tokat etkisi meydana getiren bir dizi-filmdir. F. Bacon’ın memleketinde çekilmesi ve o ‘akıl’ın ürünü olması hasebiyle ayrıca mühimdir. Batı tipi şeklî demokratik sistemin bütün ruhunu (bilhassa 1-1 ve [...]

By | 2017-08-12T22:48:24+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Ahlâkî- Hukukî Bir Zorunluluk Olarak Şiir İdrâki

Ahlâkî/ Hukukî Bir Zorunluluk Olarak “Şiir İdrâki” Av. Ali Rıza Yaman    I. ‘Akıl’ın Hakkı ‘Tenkidî şuur’a sahip olan tek varlık, insandır.  İnsanın doğuştan sahip olduğu bu hususiyetini şuurlaştırması, onu haslet hâline getirip, meselelere hikemî veçhesiyle bakabilme hassesine ermesi, ahlâkî bir zarurettir. Zira ahlâk; ‘olan’ın ‘olması gereken’e göre değerlendirilmesidir… Ve her zaman ‘ideal’e dairdir… Olandaki değişimler, ahlâkî [...]

By | 2017-08-12T22:45:28+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Otomatik Portakal Vesilesiyle

“Otomatik Portakal” Vesilesiyle Av. Ali Rıza Yaman I. S. Kübrick imzalı “Otomatik Portakal” filmi, “demokrasi; en kötü rejimdir” deyip, Batı tipi şeklî demokratik sistemi alternatifsiz bir şeymiş gibi sunan ve bütün dünyayı hiç de demokratik olmayan usullerle ‘demokrasiye geçmek’e zorlayan W. Churchill’in kısmen haklılığını ortaya koyan bir şaheserdir. Churchill’in kısmen haklı olduğu yeri paranteze aldık. [...]

By | 2017-09-16T16:34:59+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Hangi Ahlâk Hangi Hukuk

“Hangi Ahlâk? Hangi Hukuk?” Prof. Dr. Teoman Duralı (26/09/ 2009) – Konferans İlân Metni- Av. Ali Rıza Yaman     “İyi, doğru ve güzel”… “Varlık, şuur ve zaman”… “Madde, kâinat ve hayat”… “Akıl, bilgi, dil ve hürriyet”… Bütün bunların toplamı ve toplamından daha fazlası hâlinde; “İNSAN”… Hepsi; bir ‘bütün’e nispetle hecelenerek ‘bizce’sinin ortaya koyulması ve [...]

By | 2017-08-12T22:35:19+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Tarkovsky’nin “Ayna”sından Kadınlık ve Erkeklik Hâllerine Bakış

Tarkovsky’nin “Ayna”sından Kadınlık ve Erkeklik Hâllerine Bakış Av. Ali Rıza Yaman   Kadınlık ve erkeklik keyfiyetine dair son derece sahici fikirleri olan A. Tarkovsky’nin ‘Ayna’sında günümüz erkeğinin bütün serencamını ortaya koyan çok hoş bir sahne vardır. Kadın devamlı konuşur… Konuşma, erkeğe sitem üzeredir. Sitemkâr kadın en sonunda erkeğe döner ve meseleyi özetler: “Varlığının herkesi mutlu [...]

By | 2017-08-12T22:31:33+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Hukuk ve Edebiyat Üzerine -II-

Hukuk ve Edebiyat Üzerine –II- Av. Ali Rıza Yaman   Kafka’nın Dava’sı Meslekten hukukçu, avukat olan Kafka’yı, onun Dava’sını ve de Şato’sunu hukuk edebiyatı bahsinde başın en başında anmak gerekir. ‘Kendimden başka hiçbir eksiğim yok’ diyen ve zorluklara mukavemet etmenin ve de varolma sancısı çekmenin anlamsızlığı ve uğruna yaşanmaya değer bir hakikatin olmadığı peşin kabulüyle [...]

By | 2017-08-12T22:27:15+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Paris Texas Vesilesiyle

“Paris Texas” Vesilesiyle Av. Ali Rıza Yaman   Eskilerin ifadesiyle "fart-ı muhabbet"e güzel bir misâl teşkil eden filmdir Paris Texas.. "Fart"; keyfiyetsiz çokluk ifadesidir. Sevgi çok, ama muhtevadan yoksun ve bu yüzden kof bir hissîlikten ibaret. Böylesine kof bir hissîliğin neticesini Wim Wenders bütün haşmetiyle ortaya koyuyor: Sevdiğine sürekli kaçma hayalleri kurdurmalar... Sevdiğinin ayağına bir hayvan [...]

By | 2017-08-12T22:23:25+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Uluslararası Hukuk ve Terörizm

“Uluslararası Hukuk ve Terörizm” Prof. Dr. Hasan Köni (11/10/ 2009) – Konferans İlân Metni- Av. Ali Rıza Yaman     Fert ve cemiyet sayısınca siyaset yapma tarzı vardır, denilebilir. Mesele; hangi siyaset yapma tarzının câri hâle geleceğidir. Bir siyaset yapma tarzını mahallî olmaktan kurtarıp alemşümûl hâle getiren; ahlâk, hukuk, hürriyet ve alâkalı mevzulara dair sahip [...]

By | 2017-08-12T22:18:52+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Full Metal Jacket Vesilesiyle

“Full Metal Jacket” Vesilesiyle Av. Ali Rıza Yaman   Şu günlerde daha bir mânâsı olan ve ABD tarzı bir terbiye 'torna'sının ne olduğunu ve sonuçlarını gayet güzel anlatan film. ••• Terbiye; şahsiyeti tahakkuk içindir. 'Şahsiyet'in anlamlarından biri de; 'ızdırap'tır. İnsan, şahsiyetini olması gerektiği şekliyle tahakkuk ettirirken 'nefis'ini terbiye etmek durumundadır. Terbiye edilen nefs; bundan tabi [...]

By | 2017-08-12T22:14:39+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|Full Metal Jacket Vesilesiyle için yorumlar kapalı