Av. Ali Rıza YAMAN

Home/Av. Ali Rıza YAMAN

Hangi Ahlâk Hangi İktisat

“Hangi Ahlâk? Hangi İktisat?” Dr. Mehmet Genç (25/10/ 2009) – Konferans İlân Metni- Av. Ali Rıza Yaman   Kartezyen endişe ile malûl olan Batı, takriben 500 yıl önce ‘müteal olan’ı dünyadan dehleyip, ‘akıl’a bir aşkınlık atfetmeye kalkar. Kesinlik kaygısı; doğaya egemen olma isteğini, bu istek de iktisadî faaliyeti sömürme esaslı anlamayı beraberinde getirir. Emek ve [...]

By | 2017-10-24T21:15:30+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

“Annie Hall” Vesilesiyle

“Annie Hall” Vesilesiyle Av. Ali Rıza Yaman   Batı insanı'nın modernite ve sonrası dönemde yaşadığı inkisarları, hiç öyle kanırtmadan, gayet ince, gayet naif, pek bir ince dokunuşlarla anlatan bir filmdir Annie Hall… Woody Allen'ın bu eserinde de gösterdiği şekliyle, batı insanı'nın erkek hâli; Kendini adayamaz, Kadınında fâni olamaz. Kadın'ı severken bile kadınını değil, özünde ve [...]

By | 2017-08-12T22:05:14+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|“Annie Hall” Vesilesiyle için yorumlar kapalı

‘Uluslararası’ Sıfatlı Hukuk Üzerine

‘Uluslararası’ Sıfatlı Hukuk Üzerine Av. Ali Rıza Yaman   . İdeolojik Bir Faaliyet Alanı: Uluslararası Hukuk Siyaset, dışı tanzim etme sanatıdır. Ona mânâ ve mahiyet kazandıran ‘şey’, ardındaki fikir hamûlesidir. Fertler ve cemiyetler bu ‘şey’e nispetle fetih, hak ve şuurunu elde eder ve yine bu ‘şey’e nispetle kâinatı, zamanı, eşya ve hâdiseyi okuyup, teshir ederler. [...]

By | 2017-08-12T22:02:03+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

‘Uluslararası’ Sıfatlı Hukuk Üzerine –II-

‘Uluslararası’ Sıfatlı Hukuk Üzerine Av. Ali Rıza Yaman   . Uluslararası Hukuk Aracılığıyla Vaz’edilen Değerler Batı’daki kötülük, malûm ki, zâtî itibariyledir. Zâtî itibariyle ve asıl/ temel prensipleriyle kötü olan Batı’nın tarihi, bir şiddet sarmalının tarihidir. Bu karakter o kadar bariz ve o kadar hâkimdir ki, ‘medenî vatandaş’ tanımları bile ‘şiddetten arınmışlık’ mihverlidir. ‘Şiddetten arınmış medenî [...]

By | 2017-08-12T21:56:19+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır!

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! Av. Ali Rıza Yaman   . Barbarlığın Bir Âleti Olarak Hukuk İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya’da, Auschwitz’de ‘aşağı ırk’ olarak görülen milyonlarca Yahudi ve Çingene yakılır. Ve moderniteye sahici tenkitler getiren Adorno zamanla dillere pelesenk olan meşhur sözünü eder: “Auschwitz'den sonra şiir yazmak barbarlıktır.” Adorno’ya göre o ‘barbarlık’, aynı zamanda [...]

By | 2017-08-12T19:46:23+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! –II-

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! -II- Av. Ali Rıza Yaman . ‘Demokrasi Cephesi’ Hukuk aracılığıyla yapılan katliamların birinci elden müsebbibi olan ve son kertede Judaizm’e hizmet eden üç rejim; Londra, Washington ve Tahran Rejmleri… ‘Tahran rejimi’nin mevcut görüntüyü şu ân için bozduğu düşünülse de, işin esasında ve neticesinde durum hiç de öyle değildir. Zira [...]

By | 2017-08-12T19:44:07+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! –III-

‘Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır’-III- Av. Ali Rıza Yaman   . Yalta Zirvesi M. Lipset, ‘Siyasi İnsan’ kitabında; ‘Bir ulusun hâli vakti ne kadar yerindeyse demokrasiyi yaşatma şansı o kadar yüksektir.’ diyor. ‘Mutlaka yaşatılması gereken’ demokrasinin ‘hâli-vakti yerinde olan ülkeler’ce ‘hâli-vakti yerinde olmayan ülkeler’e ihraç edilmesi sürecinde yapılan Yalta Zirvesi son derece mühimdir. Meşhur [...]

By | 2017-08-12T19:43:37+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! –IV-

Gazze’den Sonra (Uluslararası) Hukuktan Bahsetmek Barbarlıktır! -IV- Av. Ali Rıza Yaman   . İdeolojik Eklemlenmenin Bir Âleti: Hukuk Hukuk, ‘en yüksek iyi’yi gerçekleştirmenin hem âleti, hem vesilesi, hem muharrik unsuru, hem sebebi, hem gayesi ve hem de neticesidir. Bütün bunlardan daha fazlası hâlinde de, cemiyetin kültür vasatını ortaya koyan bir göstergedir. Bir cemiyetin hukukunun ardında [...]

By | 2017-08-12T19:42:58+00:00 Ağustos 12th, 2017|Av. Ali Rıza YAMAN|0 Comments

“Fikri İdam Teşebbüsü”: Mirzabeyoğlu Davası

“Fikri İdam Teşebbüsü”: Mirzabeyoğlu Davası   “Savunma”ya Takdim* Av. Ali Rıza Yaman     Mirzabeyoğlu Davası; 28 Şubat'la ve onun şahsında bütün Amerikancı darbelerle hesaplaşmak demektir. Mirzabeyoğlu Davası; hukuktaki âmir-memur münasebetini sorgulamak demektir. Mirzabeyoğlu Davası; hukukun görünmez bağlarla idarî hiyerarşiye bağlanması zafiyetini en net bir şekilde müşahade etmek demektir. Mirzabeyoğlu Davası; artık sadece adı kalan [...]

By | 2017-09-18T12:32:51+00:00 Temmuz 2nd, 2015|Av. Ali Rıza YAMAN, Ekonomi, Sinema, Uluslararası|0 Comments