ÇözümOrtaklarımız

Home/ÇözümOrtaklarımız
ÇözümOrtaklarımız 2018-11-09T11:00:35+00:00

ÇÖZÜMORTAKLARIMIZ

Yaman Hukuk; Av. Ali Rıza Yaman tarafından 2007 yılında İstanbul/Nişantaşı’nda kurulan, faaliyetlerini Tekfen Tower’da devam ettiren, İstanbul merkezli olup, Danışmanları ve Almanya,  Ankara, G. Antep ve Antalya’daki Çözüm Ortakları’yla birlikte ticaret, ceza, bankacılık vd. alanlarda faaliyet yürüten, içtimaî mesuliyet gereği sosyal meselelerde de aktif rol alan bir hukuk bürosudur.

Av. Ali Rıza YAMAN

Avukat Ali Rıza Yaman meslek hayatına Av. Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Av. Şeref Malkoç, Av. İsmail Aydos ve Av. Abdulhamid Gül’ün yanında, Adalet Hukuk Bürosu’nda başlamış olup, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.

Avukat Ali Rıza Yaman, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde, İstanbul Borsa başkanlığı yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın danışmanlığında “Katılım Bankacılığı’nda Proje Finansmanı” üzerine yaptığı çalışmayla yüksek lisansını bitirmiştir.

Hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü’nde, “Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB” alanında da yüksek lisans eğitimi almaya devam etmektedir.

İstanbul Barosu’na 2007 yılında üye olan ve kendi hukuk bürosunu kuran Av. Ali Rıza Yaman, kamuoyuna mâlolmuş davalarda görev almış, Yeni Devir Hukukçular Derneği’nin kurucu başkanlığını yapmıştır.

Avukat Ali Rıza Yaman, Ceza, Ticaret, Bankacılık, Enerji ve İletişim Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmüş, Sermaye Piyasası Hukuku üzerine sertifikalar almış, hukuk ve ahlâk felsefesi, ceza hukuku, edebiyat, tarih ve sinemaya dair makaleleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.

Av. Dr. iur. Şaban SİNCAR, LLM

Almanya/Köln

Yaman Hukuk’un Almanya’daki Çözüm Ortağı olan Av. Şaban Sincar, Heinrich-Heine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk-Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır.

Türkiye’de bulunduğu dönemde enerji alanında faaliyet gösteren Eksim Yatırım Holding’de de hukuk danışmanı olarak görev alan Av. Şaban Sincar; Köln Üniversitesi Enerji Hukuk Enstitüsü’nde ve Prof. Dr. Ehricke nezaretinde “Türk ve Alman Yenilenebilir Enerji Kanunları’ndaki Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Destekleme Mekanizmalarının Mukayesesi“ konulu doktora çalışmasını tamamlamıştır.

Av. Ahmet GÜNENÇ

Ankara

Yaman Hukuk’un Ankara’daki Çözüm Ortağı olan Av. Ahmet Günenç, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Av. Ahmet Günenç, 2005-2006 tarihleri arasında Ankara Adliyesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve Ankara Barosu’nda staj eğitimini tamamlamış, Prof. Dr. Av. Mustafa Kamalak, Av. Şeref Malkoç, Av. İsmail Aydos ve Av. Abdülhamit Gül ile birlikte Adalet Hukuk Bürosu bünyesinde görev almıştır.

Ankara Barosu’na 2007 yılında üye olan Av. Ahmet Günenç, İdare hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sendikalar Hukuku ve Devlet Memurları Mevzuatı konuları üzerinde çalışmalarını sürdürmüş, 2010 tarihinde Memur Sendikaları Konfederasyonu Avukatlığını ve Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlenmiştir.

TBMM alt komisyonlarında, Toplu Sözleşme görüşmelerinde, oluşturulan komisyonlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında hem düzenleyici işlemler için yapılan hazırlık çalışmalarında hem de Konfederasyonların temsilini gerektiren toplantılarda Memur-Sen’i temsil etmiştir.

Katıldığı Seminer/ Eğitim Programları:

2006, 2007, 2008 ve 2010 yılı Hukuk Kurultayları,
13.04.2007-Bilişim Hukuku Sertifikası – Ankara Barosu,
16.01.2008-CMK Semineri Sertifikası – Ankara Barosu,
05.03. 2010-Adli Yardım Sertifikası – Ankara Barosu,
10.05.2010- AB Müktesebatı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu kapasitenin arttırılması çalışmaları komisyon üyeliği,
27 – 29.11.2010-İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Antalya,
11 – 15 Eylül 2011-Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul,
Şubat 2012-Kamu görevlileri için Toplu Sözleşme Kanun Taslağı hazırlık komisyonu üyeliği,
16 – 17 Ocak 2013-TAIEX, İş Sağlığı ve Güvenliği Harici Hizmetlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Semineri,
7 – 8 Ekim 2013-TAIEX, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri,
17 – 18 Şubat 2014- İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Eğiticilerin Eğitimi Semineri,
5 -7 Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı – Konuşmacı.

Av. Yavuz TUNCA

Ankara

Yaman Hukuk’un Ankara’daki Çözüm Ortağı olan Av. Yavuz Tunca, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Hâlen Av. Şeref Malkoç, Av. İsmail Aydos ve Av. Abdülhamit Gül ile birlikte Adalet Hukuk Bürosu bünyesinde avukatlık yapan Av. Yavuz Tunca, Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Av. Yavuz Tunca, İdare hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sendikalar Hukuku ve Devlet Memurları Mevzuatı konuları üzerinde çalışmalarını sürdürmüş olup, Milli Savunma Bakanlığı, Memur-Sen ve Memur-Sen ve Memur-Sen’e bağlı BemBir- Sen, Diyanet-Sen, EnerjiBir- Sen, Sağlık-Sen ve EğitimBir-Sen’in de avukatlığını yapmaktadır.

Sertifika Bilgileri:

Ankara Barosu “Bilişim Hukuku”
Ankara Barosu & Avrupa Birliği “Mediation”
Ankara Barosu “Avrupa Birliği Hukuku”
Ankara Barosu “Adli Yardım”
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı “Arabuluculuk”

Av. İbrahim Halil BİNGÖL

Gaziantep

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Av. İbrahim Halil Bingöl, 2002-2003 tarihleri arasına G. Antep Adliyesi, Bölge İdare Mahkemesi ve G. Antep Barosu’nda staj eğitimini tamamlamış, 2003 yılında G. Antep Barosu’na üye olmuştur.

Gaziantep Barosu Genel Sekreterliği görevini 2010- 2012 yılları arasında yürüten Av. İbrahim Halil Bingöl, Ticaret Hukuku, G.menkul Hukuku, Tazminat Hukuku, Vakıflar Hukuku ve Ceza Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. Ahmet ONARAN

Antalya

Ticaret, gayri menkul ve icra alanında yoğunluklu olarak faaliyet gösteren ve 2007 yılında faaliyete başlayan Onaran Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Av. Ahmet Onaran, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Av. Ahmet Onaran 2017 yılından itibaren Arabuluculuk da yapmakta, Antalya’nın yerel kanalı olan Kanal V’de “Hukuk Hayattır” programının yapım ve sunuculuğunu yürütmektedir.